Rådshusplassens juletre - fra problem til ressurs

Etter at julegata på Flisa ble åpnet 24. november har styreleder Knut Aandstad i Åsnes kommuneskoger KF fått mye ros for juletreet på rådhusplassen. Ikke spesielt fortjent, mener han selv. Han sender heller takken videre til noen som hadde to tanker i hodet samtidig.

Det hadde nemlig søstrene Kari-Anne og Ida Nymoen i august. Utenfor hytta deres ved Åsnesmangen på Vestmarka stod det ei gran som hadde blitt et problem. Den hadde vokst seg stor, stod tett inntil verandaen og kastet mye skygge. Derfor var det på tide å fjerne den.

Da tok søstrene kontakt med Åsnes kommune for å høre om det kunne være aktuelt å bruke treet som juletre på rådhusplassen. Alternativet var å hugge den opp til ved.

Kommunen takket ja, og i stedet for å bli brent opp i en vedovn står nå treet på rådhusplassen. Lars Erik Nymoen felte treet, mens Kenneth Kneppen i Kneppen Transport AS fraktet treet fra Vestmarka til rådhusplassen.

Produksjonsskog vs. juletreskog

Juletreet utenfor rådhuset engasjerer folk. Det får man høre når treet ikke tilfredsstiller folks skjønnhetsforventninger til ei julegran. Og man får høre når det er pent. Derfor har Knut Aandstad fått mange glade tilbakemeldinger den siste uka.

- Men jeg ser ingen grunn til at kommuneskogen skal ta noen ære her. Æres den som æres bør, sier Aandstad med adresse Nymoen.

De senere årene har det vært lagt opp til at Åsnes kommuneskoger KF skal sørge for at det står et fint juletre på rådhusplassen når julegata åpnes. Men at kommuneskogen består av store arealer, er ikke ensbetydende med at det er lett å finne gode juletrær der.

- God produksjonsskog er ikke god juletreskog. Å finne et godt juletre i en vanlig produksjonsskog er ikke nødvendigvis enkelt. I stedet står aktuelle juletrær til bruk på rådhusplassen langs jordekanter, på setervoller eller inntil hager, plasser der trærne er mer seinvokste, sier Aandstad.

Meld fra om juletrekandidater

Med tanke på framtidige juletrær på rådhusplassen, anser kommuneskogens styreleder at metoden for hvordan man valgte ut årets juletre gjerne kan gjentas.

- Jeg oppfordrer alle som har aktuelle tettvokste, høye og lett tilgjengelige trær som de vil ha fjernet til å melde fra til oss, gjerne i god tid på høsten, sier Aandstad.

Da kan et tre som er et problem ett sted bli en ressurs et annet sted, akkurat slik som "skyggetreet" fra Åsnesmangen ble i år.

- Jeg håper folk kan glede seg over årets juletre. Den står jo sentralt, er lett synlig og hører sammen med den fine julegata, sier Nymoen.