Redusert foreldrebetaling i SFO

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg innføres det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov.

Klikk for stort bilde 

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. august 2020 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 477 333.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

 

Les mer hos regjeringen.no

 

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 2.- trinn gjelder dette: For skoleåret 2020/2021 SKAL skattemelding for 2019 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

Lønnslipper

Trygdeutbetalingsblanketter

Arbeidsavklaringspenger

Studentbevis/bekreftelse på studieplass

 

For søknader som gjelder for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov, må behovet dokumenteres. Dette må legges ved søknaden.

 

Søknadsfrist

Vedtaket om redusert betaling eller gratis plass, gjelder fra påfølgende måned. Det er mulig å søke fortløpende gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Behandlingstid er tre uker.

 

Søknad

Søknaden om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn, for husholdninger med lav inntekt,  sendes til  Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til anne.flisnes@asnes.kommune.no

Søknaden må inneholde opplysninger om eleven (navn, adresse, skole, søsken, oppholdstid i SFO), samt opplysninger om foresatt som søker (navn, adresse, fødselsnummer 11 siffer, adresse, telefonnummer, epostadresse).

I tillegg må det stå om det er flere voksne i husholdningen (ektefelle/samboer) og da evt. opplysninger om denne personen. Dokumentasjon på inntekt MÅ legges ved (se avsnitt om krav til dokumentasjon).

Søknad om gratis SFO for elever med særskilt behov i 5.- 7. trinn sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til anne.flisnes@asnes.kommune.no

Søknaden må inneholde opplysninger om eleven (som over) og om på hvilket grunnlag det søkes på, samt opplysninger om den foresatte som søker (som over).

Pr. juli 2020 finnes det ikke noe fast søknadsskjema for disse ordningene, så søkere bes forfatte søknaden som fritekst ut fra føringene nevnt lenger opp.

Elektronisk søknadsskjema vil komme i løpet av høsten 2020.