Refusjon for barnehage- og SFO-plass som er koronastengt

Klikk for stort bilde 
I de dagene som barnehagen / SFO vil være stengt på grunn av koronavirus skal foreldre / foresatte ikke betale for tilbudet.
Faktura for mars er sendt ut, og denne betales som normalt - forfall 20.3.20.
Refusjon av for mye betalt trekkes fra når vi er i den situasjon at det skal faktureres for tjenesten igjen.
 
For de som ikke skal benytte seg av tilbudet når det igjen er tilgjengelig, vil det overskytende beløpet blir utbetalt.
 
De som rammes av inntektstap i den situasjonen vi nå står i bes ta kontakt med økonomikontoret for å inngå avtale om nedbetaling/utsettelse.