Samler tilbud i Sparbyhuset aktivitetssenter

De to tidligere virksomhetene Sparbyhuset dagsenter og Fønix er nå slått sammen til Sparbyhuset aktivitetssenter.

Klikk for stort bildeSparbyhuset aktivitetssenter og de to ansatte Camilla Jægersborg og Stein Helge Syvderud.   

Fønix var rettet kun mot rusproblematikk og personer med rusproblem, mens dagsenteret hadde et bredere og mer generelt nedslagsfelt innenfor psykisk helse. På dagsenteret kunne man komme og gå, mens på Fønix var det mer fastsatt gruppesammensetting og gjøremål, og det var individuell oppfølging.

 

- I og med sammenslåingen tar vi utgangspunkt i hvilke funksjoner og interesser den enkelte har i stedet for å ta utgangspunkt i diagnoser. Nå går brukerne på tvers av de tidligere rammene, for det er mange fellesnevnere hos personene som har brukt disse to tilbudene, sier Camilla Jægersborg.

Hun og Stein Helge Syvderud er de to ansatte på Sparbyhuset aktivitetssenter. Tidligere hadde Fønix og Sparbyhuset dagsenter hver sin ansatt.

 

- Nå er vi to som jobber sammen, og da har vi mulighet til å dele våre brukere inn i flere grupper som driver med ulike aktiviteter, noe som av praktiske grunner ikke var like enkelt før.

Målene for virksomheten ved Sparbyhuset aktivitetssenter er

  •          å skape aktivitet og deltakelse for mennesker med psykiske helseplager
  •          å bruke kultur, fysisk aktivitet, meningsfull hverdagsaktivitet og friluftsliv som virkemiddel for å fremme helsen hos brukerne
  •          å skape innhold og mening i hverdagen gjennom aktivitet og sosiale fellesskap
  •          å gi kunnskap og erfaringer som bidrar til mening, mestring og utvikling i eget liv, samt åpne for deltagelse i lokalsamfunnet

 

- Vi håper at denne sammenslåingen bidrar til at enda flere benytter seg av tilbudet på Sparbyhuset aktivitetssenter. Vi vet at det finnes flere personer i Åsnes som trenger et slikt tilbud, og dem ønsker vi å nå, sier Jægersborg.

 

Sparbyhuset aktivitetssenter