SFO-plass i Åsnes skoleåret 2023-2024

Søknadsfristen for hovedopptaket i skolefritidsordningene (SFO) er 1. april.

 

Åsnes kommune har skolefritidsordning ved Sønsterud skole og ved Flisa skole.

I tillegg har kommunen samarbeidsavtale med Mosogn SFO SA for elevene ved Jara skole.

Åsnes kommune har ikke ansvar for skyss til/fra SFO.

I høstferien, vinterferien og etter/før undervisningsdagene i juni og august samarbeider de kommunale skolefritidsordningene om felles opplegg.

Det må søkes elektronisk via Foreldreportalen:

 

Mer informasjon om SFO i Åsnes finnes her