Siste "Eldre ut på middag" blir 8. desember

Det siste arrangementet i serien "Eldre ut på middag" blir onsdag 8. desember kl. 13 på Frøyastua på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus.

Klikk for stort bilde 

"Eldre ut på middag" har i Åsnes vært fordelt på 14 middagsarrangementer.

Det 15. og siste gjennomføres 8. desember kl. 13 på Frøyastua i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus.

Dette er et gratis middagsarrangement for personer over 65 år. Noe av målet med «Eldre ut på middag» er å gjennomføre arrangement for eldre hjemmeboende hvor de eldre opplever sosial tilhørighet over et godt måltid.

Trenger du skyss, ordnes det gratis. Meld fra om skyssbehov ved påmelding.

Påmelding skjer til Åsnes folkebibliotek. Tlf. 62 95 66 15.

Arrangementene er for personer som ikke har deltatt på "Eldre ut på middag" tidligere. Vennligst respektér dette ved påmelding.

For å sørge for skyss til deltagerne, trengs det hjelp fra frivillige sjåfører. Hvis du kan tenke deg å bidra til å frakte middagsgjestene trygt til og fra arrangementet, ta kontakt med Geir Toverud ved Åsnes Frivilligsentral på 90575201. Det betales kjøregodtgjørelse til de som bidrar.

Arrangementene har vært finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet og gjennomføres som et samarbeid mellom Åsnes kommune, frivillige organisasjoner/personer og lokale serveringssteder.