Smittevernregler skjerpes fra 4. januar

Regjeringen innførte 4. januar nye smittevernregler, råd og anbefalinger. Tiltakene vil i første omgang vare til 18. januar, og de vil vurderes på nytt i midten av januar. Klikk for stort bilde 

Selv om det for tiden ikke er noen personer med påvist smitte i Åsnes, er det en del smittetilfeller i eksempelvis Grue og i Elverum, så smittesituasjonen angår i høyeste grad også vår kommune. I tillegg har mange personer i løpet av jula vært sammen med personer de ikke omgås med til vanlig, noe som øker smitterisikoen i tida framover.

Åsnes kommune følger de nasjonale rådene og anbefalingene, og lokale regler gjelder foreløpig i samme periode, altså til 18. januar.

Konkret for Åsnes kommune betyr dette følgende:

  1. Det innføres rødt nivå ved Åsnes ungdomsskole. Skolen sender ut nødvendig informasjon til de som berøres av dette. Barnehager og barneskoler holdes på gult nivå som før. Drift på rødt nivå gjelder også for videregående skoler. Les mer om gult og rødt nivå hos Utdanningsdirektoratet

  2. Åsnes rådhus, Åsnes svømmehall, Åsnes folkebibliotek, Flisa ungdomshus, Rådhuskinoen kulturhus og beredskapssenteret holdes stengt for publikum.

  3. Det innføres hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette.

  4. Besøk på sykehjem begrenses til det mest nødvendige. Besøk skal avtales med avdelingen på forhånd og besøkende skal benytte munnbind.

  5. Omsorgsboliger, eksempelvis Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, defineres som private hjem og går under de nasjonale reglene som gjelder for private hjem: «Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Beboere kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand»

  6. Hjemmetjenesten vil yte sine tjenester som normalt.

  7. Sparbyhuset aktivitetssenter, Flisa dagsenter og Solkroken dagaktivitetssenter opprettholder driften som normalt.

  8. Tannleger og fysioterapeuter opprettholder også normal drift.

  9. Treningssentre kan holde åpent inntil videre, men organiserte innendørs gruppeaktiviteter som saltimer, spinning o.l. anbefales ikke før etter 18. januar.

 

Regjeringens regler og anbefalinger pr 4. januar:

 

REGLER FOR HELE LANDET:

Sosial kontakt

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.


Arrangementer

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50, selv om setene ikke er fastmontert.


Uteliv og serveringssteder

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder.


Kirkevandring

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.ANBEFALINGER FOR ALLE I HELE LANDET:


Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.


Reiser

Råd om å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland videreføres og forsterkes. Hytteopphold innenlands er fortsatt tillatt, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.


Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler gjøres digital frem til 18. januar.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.


Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.


Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskiftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.


Arrangementer

Alle livssynssamlinger bør gjennomføres digitalt.


Idrett

Idretten utsetter oppstart av innendørs trening, kamper og turneringer til etter 18. januar. Dette gjelder også andre innendørs fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. (Nytt)

Utendørs aktiviteter gjennomføres slik at det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten som har et særskilt unntak med egen regulering omfattes ikke.