Søk om tilskudd fra Landsbyen Flisa

Landsbyen Flisa skal dele ut penger til prosjekter initiert av frivilligheten i Åsnes kommune.
Klikk for stort bilde  

Vi ønsker å støtte ideer og tiltak som kommer befolkningen til gode lokalt, eller for hele kommunen. Rammen for utdeling andre halvår er kr 200.000.

Søknadene skal gå gjennom de lokale grenderåd. Ta derfor kontakt med dem så snart som mulig. Siste frist er 18. oktober. Koordinator kan også kontaktes over telefon 951 55 701.

Grenderådslederne er:


Gjesåsen Grenderåd: Emil Rundberget, emil.rundberget@gmail.com

Flisa Grenderåd: Julia Heiberg, julia.heiberg@outlook.com

Hof Grenderåd: Tore Kordal, tore@kordal.no

Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Inger Camilla Jægersborg, magni80@gmail.com

Kontaktinfo

Øystein Østbøll Østgaard
Rådgiver
E-post
Mobil 951 55 701