Søk tilskudd for å motvirke konsekvensene av barnefattigdom

Klikk for stort bilde

Åsnes kommune er opptatt av at barn og ungdom er med på sosiale aktiviteter. Derfor er det viktig at vi inkluderer alle, også de som kanskje ikke har mulighet av økonomiske årsaker. Dette kan det søkes støtte til, innen 13. desember 2019.

Offentlige instanser og frivillige organisasjoner har muligheten til å søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er fredag 13. desember 2019.

Nytt av året er at kommunen arrangerer et søknadsverksted for bedre samarbeid med frivilligheten. Møtet finner sted på Åsnes beredskapssenter, møterom Utsikten, 2. desember kl. 13-15.

Her kan frivillighet og kommune tenke sammen slik at vi kan samkjøre søknader og gjøre dem så gode som mulig.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det er viktig at barn og ungdom får være med på sosiale aktiviteter som ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», og i juni 2016 signerte representantene fra kommunene en fritidserklæring. Etter signeringen plikter alle parter å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Mange kommuner har søkt om en slik tilskuddsordning og Åsnes kommune er én av dem. Kommunen ønsker at flest mulig kommer til å søke innen 13. desember.

Mer informasjon om søknaden finnes her.

 

Du får tilgang til søknadsskjemaet ved å logge deg inn i Bufdirs søknadsportal

 

Skulle det være noen spørsmål, kontakt SLT-tjenesten i Åsnes kommune, Jan Bjerktun på e-post jan.bjerktun@asnes.kommune.no eller telefon 92 08 60 11.