Søk tilskudd for å motvirke konsekvensene av barnefattigdom

Åsnes kommune er opptatt av at barn og ungdom er med på sosiale aktiviteter. Derfor er det viktig at vi inkluderer alle, også de som kanskje ikke har mulighet av økonomiske årsaker. Offentlige instanser og frivillige organisasjoner har muligheten til å søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er fredag 4. desember.

Klikk for stort bilde 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det er viktig at barn og ungdom får være med på sosiale aktiviteter som ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», og i juni 2016 signerte representantene fra kommunene en fritidserklæring. Etter signeringen plikter alle parter å jobbe for at alle barn skal få muligheten til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Mer informasjon om søknaden finnes her 

Du får tilgang til søknadsskjemaet ved å logge deg inn i Bufdirs søknadsportal

Skulle det være noen spørsmål, kontakt enhetsleder for kultur og frivillighet, Elida Inman Tjørve på e-post elida.inman@asnes.kommune.no eller telefon 62 95 66 08/902 41 105.