Søk tilskudd fra viltfondet

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Fondet kan brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Fondet kan også brukes til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og handtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen, samt tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

 

Målgruppe: Enkeltpersoner og organisasjoner

Pris: Gratis

Samarbeidspartnere: Hedmark Fylkeskommune

Gjeldende lov og regelverk: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond m.m.

Hvordan få tjenesten: Det sendes en søknad til kommunen med beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltaket.

Søknadsskjema: Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.

Vedlegg: Avhengig av hva det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist: 1. mars 

Sendes til: Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. postmottak@vaaler-he.kommune.no 

Søknadsbehandling: Søknaden behandles av Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Behandlingstid: Søknadene behandles i løpet av mars. Saksbehandlingstida for søknader som må behandles politisk, vil være avhengig av møteplanen for det politiske utvalget.

Klagemulighet: Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtaket.

Kontakt: Våler kommune, 62 42 44 00 – Pia Helene Knøsen Lund – 62 42 40 17