Søk tilskudd til konfliktdempende tiltak

1. juni er søknadsfrist for tilskudd til konfliktdempende tiltak i kommuner med rovdyrrevir.

Åsnes kommune er tildelt økonomiske midler for kommuner med ulverevir for året 2018. Disse midlene kan det søkes om støtte fra i påfølgende år, altså nå i 2019.

Dette er ikke en tilskuddsordning for kompensasjon for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping.

Åsnes kommune har vedtatt en lokal tilskuddsordning hvor berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner med gode prosjekter kan søke om midler. Den åpne tilskuddsordningen er på inntil 500.000 kr.

 

Saksbehandlingsregler tilskudd til kommuner med ulverevir

 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes støtte til gode konfliktdempende prosjekter innen tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme eller beite, informasjonarbeid, næringsutvikling eller andre gode tiltak.

Hvordan kan det søkes?

Søknad med beskrivelse av prosjektet og kostnadsoverslag/budsjett sendes til phl@vis.kommune.no innen 1.juni.

 

Det vil trolig også bli mulig å søke om midler for kommende år.

 

Dersom du har spørsmål til tilskuddsordninger ta kontakt med Pia Helene Knøsen Lund på mail : phl@vis.kommune.no eller tlf 624 24017.