Sommerjobb for ungdom

Fra og med mandag 24. juni er 22 ungdommer klare for sommerjobb i Åsnes kommune.

Ungdommer som står på trappa ved Åsnes rådhus - Klikk for stort bildeNoen av ungdommene som snart er i gang med sommerjobb i Åsnes sammen med leder for Flisa ungdomshus, Gitte Aarum, lengst bak til høyre.

 

Det har vært gjennomført en felles rekruttering til sommerjobb innenfor ferieklubb, kultursommerjobb, renhold, vaktmestertjenesten og bibliotek/servicetorg.

Det var 40 søkere til jobbene. Alle søkere var inne til intervju, der de fikk presentere seg og fortelle om hvorfor de ønsker seg jobb.

− For oss som kommune er det viktig å gi ungdom tilknytning til arbeidslivet tidlig, sier Gitte Aarum, leder ved Flisa ungdomshus. 

Hun er en av dem som har vært delaktig i arbeidet med sommerjobb.

− Arbeid med sommerjobb og synliggjøring av mulighetene innenfor vår kommune har vært en prioritert oppgave de siste årene. I tillegg til sommerjobbene har vi vært delaktige i undervisning i faget utdanningsvalg på 9. trinn ved Åsnes ungdomsskole, og vi har lyst ut jobber i PRYO-uka på samme måte som vi lyser ut sommerjobber.

Samtlige søkere ble kalt inn til intervju. Det er en nyttig erfaring i seg selv, sammen med det å skaffe seg erfaring i å skrive jobbsøknader.

 − Alle har søkt i det samme utlysningsskjemaet. Her er det ikke bekjentskaper som skal være med og avgjøre hvilke ungdommer som får jobb. Alle søkere stiller på like vilkår. Det har vært viktig for oss at alle, enten de får jobb eller ikke, kommer ut av prosessen med en følelse av at de har fått en god erfaring. I tillegg har vi vært veldig opptatte av at alle som søker får svar på om de har fått jobb eller ikke. Tilbakemeldinger fra flere ungdommer er at de ofte ikke får svar når de søker jobber, så her er det en liten utfordring til arbeidsgivere der ute, sier Aarum.

Før oppstart ble det denne uke gjennomført en samling med ungdommene. Her fikk de ført en kort innføring i rettigheter og plikter som ligger til det å ha en jobb, hva Åsnes kommune forventer av sine arbeidstaker og praktiske ting rundt arbeidsforholdet. I tillegg ble det snakket om ulike dilemmaer som har vært løftet tidligere, som for eksempel bruk av mobiltelefon i arbeidstiden og kleskode på jobb. Etter samlingen fikk ungdommene møte sine arbeidsledere.

Hvordan vil innbyggerne merke at vi har ungdommer i sommerjobb?

Spesielt kultursommerjobb vil være synlig for innbyggerne i Åsnes. Det er tredje gang ungdommer tilbys kultursommerjobb i Åsnes kommune. Målet er å gi ungdom mellom 13 og 19 år arbeidserfaring i kulturelle og kreative arbeidsoppgaver som bidrar positivt i nærmiljøet. Ungdommene som har fått kultursommerjobb skal planlegge og gjennomføre egne prosjekter der de sprer hverdagsglede. 

− Vi ønsker at ungdommene selv skal planlegge og gjennomføre små prosjekter som skaper hverdagsglede og som bidrar i nærmiljøet. Hvordan de skal spre hverdagsglede, er det opp til ungdommene selv å finne ut av. Tidligere har kultursommerjobberne blant annet servert boller i Kaffegata, arrangert bingo på Nedre Kjølen, servert vafler på sykehjemmet og skapt liv og røre for barn i barnehage og på SFO. Det blir spennende å se hva de finner på i år.

Vi oppfordrer alle til å ta godt i mot årets sommerjobbere!

 

Kultursommerjobbene finansieres med midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Jobbene innenfor renhold, bibliotek og vaktmestertjeneste finansieres med midler fra NAV og fra Åsnes kommune.

Jobbene som aktivitetsveiledere på ferieklubben finansieres med midler fra Gjensidige-stiftelsen.