Stabil situasjon ved Braskereidfoss kraftverk

Det er nå tilnærmet lik vannstand oppstrøms (nordover mot Elverum) og nedstrøms kraftverksdammen på Braskereidfoss (sørover mot Åsnes). Ved 16.30-tiden i dag begynte deler av vegkroppen som ligger inntil dammen å kollapse og slippe gjennom vann som kommer nordfra.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at det ikke vil bli noen ytterligere økning i vannstand nedstrøms mot Åsnes på grunn av bruddet i dammen. Dambruddsbølgen er liten, og blir mindre og mindre nedover vassdraget.

Vannstanden ved Elverum er onsdag kveld i ferd med å kulminere på et nivå som er omkring 25 cm under nivået fra flommen i 2018. 

Det er fortsatt innsatspersonell i området som overvåker stedet der bruddet i dammen er. Veier i området og annen infrastruktur er berørt, og dermed kan det være begrensninger på ferdsel i området inntil videre.