Støtteordningen Bedriftsintern opplæring

Innlandet fylkeskommune tilbyr støtte til bedriftsintern opplæring. 

Søknadene behandles forløpende (dvs. det er ingen søknadsfrist).

Bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring. Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sende via søkeportalen Regionalforvaltning.no.

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside: Støtte til bedriftsintern opplæring

Spørsmål rundt ordningen kan rettes til: 

Turid Lie
E-post: turid.lie@innlandetfylke.no
Tlf. 976 30 102