Til ettersyn: Budsjett 2024, handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling vedrørende budsjett 2024 og handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 − med alle de forslag til vedtak som foreligger − ligger i henhold til kommuneloven § 14-3 ute til alminnelig ettersyn fra og med tirsdag 14. november 2023 til og med onsdag 13. desember 2023. 

Samtlige dokumenter er tilgjengelige her.

Papirversjon av dokumentene er tilgjengelig på Åsnes folkebibliotek og i ventearealet i vestibylen i rådhuset på Flisa.

Åsnes kommunestyre behandler saken i sitt møte mandag 18. desember 2023 kl. 12.00. 

Eventuelle merknader må være levert Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no innen onsdag 13. desember 2023.

Tegnet illustrasjon som viser lerret med søyler, grafer og diagram - Klikk for stort bilde