Tildeling av midler fra Landsbyen Flisa

Tiltaksmidler 2021 er tildelt syv prosjekt fordelt på de fire grenderådene.


Tildeling av tiltaksmidler 2021 

 

Lederne i grenderådene har fordelt tilskuddene for 2021 med til sammen kr 200 000 til tiltakene som vises i tabellen.

Grenderådene mottok 15 søknader på til sammen kr 626 763. Søknadsmengden viser at det er stor aktivitet i grendene og at det er mange planer om videreutvikling i kommunen. Formål med tilskuddene er å stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grende-tiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes.

Tilskuddene utbetales via grenderådene når prosjektene er gjennomført. I tillegg til disse tilskuddene bevilger Åsnes kommune i 2021 kr 20 000 til hver av grenderådene som «såpenger». Såpengene disponeres av grenderådene selv innenfor målsettingen til Landsbyen Flisa.