Tiltaksmidler i "Landsbyen Flisa"-ordningen er fordelt

Grenderådene i Åsnes har nå fordelt tiltaksmidler for 2022 med til sammen kr. 220.000,- til tiltakene som vises i tabellen.

  

Grenderådene mottok 20 søknader på til sammen kr. 634.115,-.

Søknadsmengden viser at det er stor aktivitet i grendene og at det er mange planer om videreutvikling i kommunen. Formålet med tilskuddene er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes.

Tilskuddene utbetales via grenderådene når prosjektene er gjennomført.

I tillegg til disse tilskuddene bevilger Åsnes kommune i 2022 kr. 40.000 til hvert av grenderådene som «såpenger». Såpengene disponeres av grenderådene selv innenfor målsettingen til Landsbyen Flisa.