Trygt hjem for 50 kroner i desember

Ungdom i Hedmark mellom 15 og 21 år betaler kun 50 kroner for å ta drosje hjem i desember.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen "Trygt hjem" i desember.

– Dette er årets julegave fra HTU til unge mellom 15 og 21 år i Hedmark, sier utvalgets leder, Gunn Randi Fjæstad (bildet), som understreker at det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter.

– Herlig, synes nestleder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe (bildet).

Retningslinjer for bruk av "Trygt hjem"-ordningen (PDF, 94 kB)

Retningslinjene ble skjerpet og egenandelen økt fra 50 til 69 kroner før påske i år, da hele ordningen sto i fare etter flere år med overforbruk. Bortsett fra dette året og en periode fra 2010 til 2013 da egenandelen var oppe i 75 kroner, har prisen stått stille siden "Trygt hjem for en 50-lapp" ble igangsatt i 2004. Det har ikke drosjeprisene gjort. Dessuten kjøres mange av turene på dager og tidspunkter når det er ekstra dyrt å ta taxi.

– Endringene i retningslinjer og egenandel ble gjort i god dialog med Ungdommens fylkesting og jeg vil berømme ungdommen for konstruktive løsninger, sier Fjæstad.

Mindre brukt hittil i 2018

Om det er egenandelen eller andre faktorer som spiller inn for at ordningen er mindre brukt i 2018, er usikkert. Men forbruket i kroner hittil i år ligger godt under vedtatt budsjett. Det er bakgrunnen for å gå ned igjen i desember.

– Vi har erfaring for at mange velger å komme trygt hjem med taxi i desember, særlig i jule- og nyttårshelga. Vi ønsker at de skal velge denne løsningen også i år, sier Gunn Randi Fjæstad.

Ny vurdering etter årets slutt

Isak Formoe er enig. "Trygt hjem" er en ordning som har engasjert Ungdommens fylkesting i Hedmark siden oppstarten. Diskusjonen om retningslinjer og egenandel kommer opp med jevne mellomrom.

– For ungdom er egenandelen viktig. Derfor satte vi en grense for hvor stor økning vi kunne være med på. Når vi får endelige tall for 2018, må vi gjøre en ny vurdering, sier Formoe.

"Trygt hjem" er et av tiltakene som Hedmark trafikksikkerhetsutvalg og Ungdommens fylkesting ønsker å ha med inn i den nye Innlandet fylkeskommune.