Turvegprosjektet på Myrmoen i mål

Nå har du muligheten til å legge juletrimmen til Myrmoen. Det siste delprosjektet i arbeidet med turvegene på Myrmoen er klart til bruk.

Arbeidet med turvegene på Myrmoen er gjennomført som tre delprosjekt.

Det siste delprosjektet, etappe 3, kan nå tas i bruk selv om mindre arbeider må vente til våren før alt er ferdig.

Som vist på turkartet er turvegen en sammenhengende sløyfe med start og innkomst på samme sted, til sammen 2,8 km.

Turvegen er utformet universell, det vil si at den oppfyller kravene for brukere som er avhengig av  rullestol  og for de som har med seg  barnevogner.  

I vinter er det Flissundet velforening som tar seg av brøytinga.