Undersøker folkehelsen i Innlandet 

Fra 10. mai vil noen av innbyggerne i Åsnes bli kontaktet med spørsmål om å delta på en undersøkelse om folkehelse. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Innlandet fylkeskommune.

Skjerm på mobiltelefon som viser tekst om en undersøkelse Innlandet fylkeskommune gjennomfører vedrørende folkehelsespørsmål. - Klikk for stort bilde

Det offentlige trenger mer informasjon om hvordan folk har det i kommunene. Svarene innbyggerne gir vil ha betydning for blant annet Åsnes kommune og Innlandet fylkeskommune, slik at disse får bedre kunnskap om hvordan folk har det og dermed kan legge til rette for tjenester som passer bedre over ens med behovet.

Spørsmålene handler blant annet om sosial støtte, ensomhet, fysisk miljø, nærmiljø, hvordan det er å bo og leve i Åsnes kommune, hvordan du har det, med mer.

Undersøkelsen sendes ut onsdag 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker. 

Folkehelseundersøkelsen skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne i Innlandet. 

I tillegg til generelle spørsmål om livskvalitet, trivsel og helse, er det noen spørsmål om hvordan det er å være skeiv i Innlandet. Dette er nytt fra tidligere folkehelseundersøkelser som er gjort i Hedmark og Oppland. 

Tilfeldig utvalg 

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen. Undersøkelsen sendes ut onsdag 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker. 

Det er et såkalt representativt utvalg som blir invitert til å svare, til sammen 80 000 personer. Det betyr at deltakerne trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer over 18 år som har bostedsadresse i Innlandet kan få invitasjon. 

De som blir trukket ut, får en SMS eller e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen. De som ikke er registrert hos Digitaliseringsdirektoratet med telefonnummer eller e-post, får undersøkelsen i posten. 

Personopplysninger 

Alle opplysninger deltakerne gir blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 

Resultatene blir kun presentert på gruppenivå og aldri på individnivå. 

Bedre tjenester 

Dataene som samles inn i forbindelse med folkehelseundersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan innbyggerne selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Denne kunnskapen blir delt med politikere og ansatte i kommunen for å gi innbyggerne bedre og mer relevante tjenester. 

Hver enkelt kommune vil kunne få data som er relevant for seg, for å kunne se hvilke utfordringer de har i sin kommune. 

Gavekort 

Alle som svarer på undersøkelsen, er med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnere får gavekort på 2500 kroner. 

 

Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune er Ingeborg Lunde, epost ingeborg.lunde[ATT}innlandetfylke.no

Les mer hos Innlandet fylkeskommune