Ungdom søkes til sommerjobb i skogen

Prosjekt JOB:U avd. Våler og Åsnes kommuner søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb.

Skogselskapet i Hedmark  

  

Skogselskapet sammen med Våler og Åsnes kommuner søker etter til sammen åtte ungdommer i alderen 15 til 18 år som har lyst på sommerjobb.

Dette er et sommerjobbtilbud som i hovedsak strekker seg over tre uker i juli. Ved ytterligere finansiering og tilgang på oppdrag kan stillingen eventuelt utvides med en uke.

Hver deltager vil få et tre dagers gratis kurs i forhåndsrydding og ungskogpleie som gir et kompetansebevis. Det er krav om slik kompetansebevis for å kunne benytte ryddesag. Kurset vil foregå på Sønsterud VGS, sannsynligvis i uke 25. Mat og overnatting vil være inkludert. Lønn vil ikke bli gitt under kursperioden. 

Hovedoppgavene for stillingen er:

Ungskogpleie og forhåndsrydding

Vedlikehold/rydding av stier o.a.

 

Søker bør kunne komme seg til avtalt møteplass på egenhånd. Det er ønskelig at søkere har noe kompetanse/erfaring innenfor skogbruk/utmark. Interesse for skogbruk er viktig. Det er ønskelig at søker er i god form.  Det vil bli etablert to arbeidslag á fire ungdommer med en innleid arbeidsleder i hver av kommunene.

 

Lønn:

Lønn etter gjeldende tariff.
 

For nærmere informasjon kontakt:

Skogselskapet i Hedmark v/prosjektleder Lars Erik Rønningen, tlf: 959 78 200

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes v/ Pia H Knøsen Lund, tlf: 991 07780
eller Dag Kjetil Gjerdrum, tlf: 975 44 506

 

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes pr e-post til dkg@vis.kommune.no
innen 8. april 2022.

 

 

Skogselskapet i Hedmark er en ideell medlemsorganisasjon med formål om å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning og arbeide for økt verdiskapning og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen. Skogselskapets visjon er at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet.