Utlysing av tilskuddsmidler fra Landsbyen Flisa, frist 1. mai 2023

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer etter at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa.

 

Lekeapparater på vannet på Baksjøen. - Klikk for stort bildeGjesåsen grenderåd er blant dem som tidligere har søkt om og mottatt tiltakspenger, og disse er brukt til utstyr på badeplassen på Baksjøen. Privat

Formål med tilskuddene er å stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grende-tiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting i Åsnes.

I 2023 er det totalt kr. 400.000 i støtte, fordelt på to omganger med søknadsfrist henholdsvis 1. mai og 1. oktober. 

Les mer om hva som søknaden må inneholde, kriteriene for tildeling av midler, hvem som er grenderådsledere osv. her

Ta gjerne kontakt med din grenderådsleder og drøft formålet med søknaden eller innhold før søknaden sendes.

Bruk dette søknadskjemaet (DOCX, 43 kB) og send søknaden til LandsbyenFlisa@asnes.kommune.no eller Åsnes kommune, Landsbyen Flisa, Rådhusgata 1, 2270 Flisa innen 1. mai 2023.