Utlysing av tilskuddsmidler fra Landsbyen Flisa, frist 1. mai 2024

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer etter at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa. For 2024 er det kun én utlysning med søknadsfrist 1. mai. 

Formål med tilskuddene er å stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting i Åsnes.

Har du/dere et godt prosjekt som trenger tilskudd? 

I 2024 fordeles det totalt kr. 300.000 i støtte. Dette skjer i én søknadsomgang, med søknadsfrist 1. mai. 

Les mer om hva som søknaden må inneholde, kriteriene for tildeling av midler, hvem som er grenderådsledere osv. her

 

Gruppebilde av personer som representerer Hof Finnskog velforening. - Klikk for stort bildeHøsten 2023 fikk Hof Finnskog velforening den største potten med kr. 47. 000 til å styrke arrangementet Nyseter-mart’n med utetelt. Teltene skal kunne nyttes av de fire grenderådene.

 

Ta gjerne kontakt med din grenderådsleder og drøft formålet med søknaden eller innhold før søknaden sendes.

Bruk dette søknadskjemaet (DOCX, 43 kB) og send søknaden til LandsbyenFlisa@asnes.kommune.no eller Åsnes kommune, Landsbyen Flisa, Rådhusgata 1, 2270 Flisa innen 1. mai 2024.

 

Tre personer som representerer Hof Idrettslag, Kjellmyra Idrettslag og Flisa Allianseidrettslag. - Klikk for stort bildeVåren 2023 mottok Hof IL, Kjellmyra IL og Flisa AIL kr. 50.000 i tilskudd til samarbeidsprosjektet « Åsnes Idrett Intro». Målet her er å få flest mulig barn i aktivitet og prøve ut ulike idretter i ung alder. 50 deltakere født 2017 har deltatt i leken idrettsglede. Martin Sund Midtsundstad (Hof IL), Veronica Rundberget (Kjellmyra IL) og Birgit Judin (Flisa AIL) samarbeider om prosjektet.