Vannet kobles fra på Sønsterud 9. juli

Vannet blir avstengt i Sønsterud-området tirsdag 9. juli kl. 22.00 og i cirka 8 timer på grunn av arbeid på nettet.

Misfarget vann kan forekomme.

Eiendommer merket med blått uten vann i varslet periode.

Klikk for stort bilde

 

Vakttelefonen for veg, vann og avløp på kveld/helg har nummer 91 39 44 80.