Vannlekkasje i Kjølaberget

Grunnet en større lekkasje på hovedvannledningen i Kjølaberget, kan vannet til eiendommer i området Kjølaberget ha varierende trykk og mengde i dag 27.11.23 fram til ca. kl. 1500. Pass på slik at oppvaskmaskin/vaskemaskin ikke er i bruk. Ved misfarget vann i ettertid, la vannet renne til det klarner. Ved spørsmål, ring vakttelefon 91394480.