Vårens tilskudd fra Landsbyen Flisa er fordelt

250.000 kroner er fordelt på tiltak i de fire grenderådene i Åsnes.

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer vår og høst.

Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til sitt grenderåd: Hof Grenderåd, Hof/Åsnes Finnskog grenderåd, Gjesåsen grenderåd eller Flisa grenderåd.

Bildet viser hvilke tiltak grenderådene tildelte penger våren 2019.

Klikk for stort bilde

 

Kriterier for tildeling av tiltakspenger: Formål med tilskuddene: Stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grende-tiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes. Neste utlysing av midler skjer høsten 2019.

Du kan lese mer om Landsbyen Flisa og grenderådene her