Vegarbeider med støyrisiko i sommer

I sommer blir det noen tilfeller av vegarbeid i Åsnes som kan medføre støyulemper for nabo.

 

Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som benyttes kan ha et høyt støynivå som skaper ulemper og kanskje hindrer nattesøvn for nabo.

Entreprenøren Veidekke Industri har påtatt seg noen slike oppdrag i Åsnes i sommer, med forbehold om endringer i tidspunkter.

På riksveg 2 mellom Sorka i Grue og Jammerdal i Åsnes blir det fresing og asfaltering i juni/juli.

På gang- og sykkelvegen mellom Flissundet og Kjølabakken (1500 meter) blir det fresing og asfaltering i juni/juli.

Veidekke Industris stedlige anleggsleder er Per-Kristian Melsnes. Han treffes på mobiltelefon nr.: 905 51 188.