Velkommen til pårørendekveld!

Åsnes og Grue kommuner inviterer til pårørendekveld torsdag 26. januar kl. 18-21. Arrangementet finner sted på Frøyastua på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8 på Flisa. Det blir servert kaffe og kringle.

. - Klikk for stort bilde 

Grue og Åsnes kommuner inviterer deg som pårørende til en kveldssamling med tema «Rollen som pårørende - muligheter og utfordringer». 

Med "pårørende" menes «alle», som for eksempel ektefelle, samboer, partner, familiemedlemmer, venner eller kollegaer, som har nær tilknytning til en person som er syk.

Arrangementet er et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Hedmark)(USHT). 

Program 

* Velkommen v/kommunedirektør i Åsnes, Otto Langmoen

* Rollen som pårørende − Muligheter og utfordringer v/ Ane Børresen (USHT)

* Samtale med pårørende, som forteller om sine erfaringer v/ Marit Bjørnstad

* Hvordan er det å være pårørende i Åsnes og Grue? Innspill fra pårørende

* Bli kjent med hvem vi er. Åsnes og Grue forteller:

Demenskoordinator i Grue: Mari Bredvold Gundersrud  

Tildelingskontoret i Grue: Cathrine Strand

Kreftkoordinator i Åsnes: Brit Toril Flisvang 

 

Velkommen!