Verdensdagen for psykisk helse − Livet under og etter pandemien

Verdensdagen for psykisk helse er søndag 10. oktober. Sparbyhuset aktivitetssenter markerer dagen med åpent hus fredag 8. oktober kl. 9-13. Velkommen til oss for å bli kjent med vår virksomhet!

Klikk for stort bilde  

Vi ønsker velkommen til «Åpen dag» på Sparbyhuset aktivitetssenter, for en markering av verdensdagen for psykisk helse. Tema for årets markering er «livet under og etter pandemien».

Vi åpner dørene for gode samtaler og et innblikk i hverdagen vår. Det serveres mat, og vi har fokus på det sosiale denne dagen. Gunvald Bysveen fra Åsnes Frivilligsentral kommer for å fortelle om hvilke prosjekter de har gående og hvilke muligheter man har til aktivitet der. Det samme gjør Frisklivssentralen. Kiwi har sponset med en fruktkurv som trekkes ut blant gjestene denne dagen.

Klikk for stort bilde 

Program for dagen:

(Gratis inngang. Servering kr. 20,-.)

09.00-10.00 Felles frokost

10.00-11.00 Frivillighetssentralen v/ Gunvald Bysveen informerer

11.00-12.00: Servering av suppe og eplekake

12.00-12.30 Quiz om psykisk helse

12.30-13.00 Frisklivssentralen informerer

13.00 – Trekning av fruktkurv fra Kiwi (på inngangsbilletten du får når du kommer)

Klikk for stort bilde 

Sparbyhuset aktivitetssenter er et lavterskeltilbud som bruker kultur, fysisk aktivitet, litteratur, meningsfull hverdagsaktivitet og friluftsliv som virkemiddel for å fremme helsen. Dette er særlig viktig nå som vi skal tilbake til normalen, etter en lang pandemi. 

Vi jobber daglig med å skape innhold og mening i hverdagen til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Dette gjør vi blant annet gjennom aktivitet og sosialt fellesskap med høy grad av brukermedvirkning. Personer som benytter seg av tilbudet vet selv hva som er best i egen bedringsprosess, og er i stor del med på å utforme tilbudet på huset. Med dette kan vi si at vi jobber recovery-orientert ved å ha brukerstyring i fokus.

Ved å legge til rette for høy grad av brukermedvirkning deles kunnskap og erfaringer som bidrar til mening, mestring og utvikling i eget liv, samt åpner for deltagelse i lokalsamfunnet.

Sparbyhuset aktivitetssenter ligger i Kaptein Dreyers veg 21 på Flisa

Følg Sparbyhuset aktivitetssenter på Facebook her

Les mer om verdensdagen for psykisk helse her

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde