Vestsida med klart ja til fiber

74 prosent av husstandene på Åsnes vestside har takket ja til fiberbredbånd. Det betyr at arbeidet med fiberutbygging blir satt i gang til våren.

TT Kabel & Anlegg

En oppslutning på 74 prosent gjør at Telenor nå har fått tilstrekkelig mange salg til at prosjektet kan bli en realitet.

 

Utbyggingen av fiber i områdene som omfattes av avtalen blir satt i gang våren 2019. Byggetiden beregnes til 12 måneder for hele prosjektet. Men det vil bli tilbudt løpende påkobling etter hvert som den enkelte husstand får installert fiber.

 

Det er fortsatt muligheter for de resterende 26 prosent av husstandene i prosjektets område til å inngå avtale til samme betingelser, blant annet fri etablering. Mer informasjon om dette legges fram på et åpent grendemøte på Hof samfunnshus 15. januar 2019 kl. 18:00.

 

Gjenstående områder på Åsnes vestside (Lauta og Snålroa) ligger nå ute på anbud med tilbudsfrist 15. januar 2019. Det forventes salgsstart på disse adressene tidlig i 2019 og parallell byggetid sammen med resten av Åsnes vestside.

 

Det rettes en stor takk til husstander som har tegnet avtale, slik at prosjektet nå kan realiseres. Og det rettes en ekstra stor takk til alle engasjerte ildsjeler, som har gjort en fantastisk innsats.

 

Oversiktskart over bredbåndsutbyggingen i Åsnes og resten av Hedmark finner du her

 

TT Kabel & Anlegg