Vi må forberede oss på flom

Det er uvanlig store snømengder flere steder i Innlandet – nok til å kunne gi skadeflom hvis vi også får regn og varme. - Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå, og utviklingen er helt avhengig av været fremover. Vær forberedt på at værgudene kan være mot oss, sier Torild Hofshagen, regiondirektør i Norges Vassdrags- og energiverk (NVE).

Flomsteinen ved Glomma ved Flisa bru - Klikk for stort bildeVannstanden ved Flisa bru mandag 15. mai kl. 17.

Vannføringen ventes å øke i Glomma nord for samløp med Vorma til flom på gult nivå i løpet av dagen i dag. Dette skyldes både snøsmelting og regn. Onsdag og torsdag er det ventet kjøligere vær, som vil gi mindre snøsmelting. Vannføringen ventes å gå noe ned igjen fra onsdag, før temperatur og vannføring ventes å ta seg opp igjen mot slutten av uka. Situasjonen er svært følsom for temperatur og nedbørmengder.

Skadeforebyggende tiltak

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom.

 

Informasjon om flom og skred

Følg med på farevarsler: Flom- og jordskredvarslene kan endre seg raskt. Følge derfor med på varslene på varsom.no og været på yr.no. Du kan også abonnere på gratis varsler (e-post/SMS) fra varsom.no.

Følg med på lokale nyheter: Det er de lokale myndighetene som har ansvar for å håndtere flom og jordskred. Følg derfor med på lokalnyhetene og informasjon fra lokale myndigheter. Ved store hendelser kan de sentrale myndighetene iverksette tiltak.

Følg med på trafikkmeldinger: Ved flom- og jordskred kan veger bli stengt. Følg derfor med på trafikkmeldinger fra Statens vegvesen eller ring 22 07 30 00 (tast 3).

Registrer observasjoner: Bilder av flom, vann på avveie og skred hjelper flom- og jordskredvarslingen til å forbedre sine varsler. Del bilder via Varsom-appen eller send de til flom-jordskredvarsling@nve.no.

Forebygg og begrens skader

Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.

Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.

Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.

Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.

Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.

Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.

Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.

Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.

Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no.

Under en flom eller et skred

Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.

Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.

Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.

Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem.

Flisa bru. - Klikk for stort bildeVannstanden i Glomma ved Flisa bru mandag 15. mai kl. 17.