Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2020 - 2024

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2020-2024 ligger ute til ettersyn med høringsfrist 14. desember. Klikk for stort bilde 

Formannskapets innstilling, med alle de forslag til vedtak som foreligger, er i henhold til kommuneloven § 14-3 lagt ut til alminnelig ettersyn på Bibliotek og Informasjon i rådhuset på Flisa etter behandling i formannskapets møte f.o.m 30.11.2020 og t.o.m 14.12.2020.

Samtlige dokumenter er tilgjengelige her

Kommunestyret behandler saken i sitt møte mandag 14.12.2020 kl. 12.00.

Eventuelle merknader må være levert til Åsnes kommune, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no innen mandag 14.12.2020 kl. 08.00.