Budsjett 2023, handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2023, handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 er ute på høring til 7. desember. Åsnes kommunestyre behandler saken i sitt møte mandag 19. desember kl. 9.

. - Klikk for stort bilde 

Formannskapets innstilling, med alle de forslag til vedtak som foreligger, er i henhold til kommuneloven § 14-3 lagt ut i papirformat til alminnelig ettersyn i rådhuset på Flisa etter behandling i formannskapets møte f.o.m. onsdag 23.11.2022 og t.o.m. onsdag 07.12.2022.

Samtlige dokumenter er tilgjengelig elektronisk her.

Kommunestyret behandler saken i sitt møte mandag 19.12.2022 kl. 09.00.

Evt. merknader må være levert innen onsdag 07.12.2022.

Merknader kan sendes inn via dette skjemaet (klikk på lenken)

Bruk av dette skjemaet gjør saksbehandlingen mer effektiv. 

Merknader kan også sendes til post@asnes.kommune.no eller som brevpost til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.