Detaljreguleringsplan for Flisa del 6, gnr 95 bnr 17 m.fl., planID 2021004

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Flisa del 6, gnr 95 bnr 17 m.fl., planID 2021004, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 19.12.2022.

. - Klikk for stort bilde 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Planområdet utgjør i alt 11 dekar.

Reguleringsplanen med bestemmelser og tilhørende dokument kan ses på www.arealplaner.no .

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller e-post post@asnes.kommune.no innen 2. februar 2023.