Handlingsplan for energi, klima og miljø

Handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 er lagt ut til offentlig høring.

 

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 07.02.2022, i sak 007/22, vedtatt å legge ut forslag til Handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 til offentlig høring.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for energi-, klima- og miljøtiltak i Åsnes kommune.

En papirversjon av forslag til handlingsplan med tilhørende dokumenter er utlagt på biblioteket i rådhuset.

Eventuelle kommentarer eller synspunkter til planforslaget bes sendt skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 18.09.2022.

 

Sakspapir (PDF, 216 kB)

Forslag til handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 (PDF, 2 MB)