Høring: Søknad om nedleggelse av reguleringene i Nordre og Mellom Røgden i Åsnes og Grue

NVE har mottatt søknad fra Fortum Sverige AB om å få legge ned reguleringene i de to magasinene Nordre og Mellom Røgden i Åsnes og Grue kommuner. Søknaden inneholder fagrapport om konsekvenser for naturmiljø og allmenne interesser. Søknaden sendes på høring til kjente berørte parter.

Søknaden skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 10. Den blir kunngjort av NVE.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettside www.nve.no/9022.

Dersom høringspartene ønsker en papirversjon av søknaden kan de kontakte Øystein Klausen, på e-post: oystein@vassbygg.no eller tlf. 951 55 005.

Etter høringen vil NVE avholde en offentlig befaring.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:

• via skjema for uttalelser, som finnes på NVEs internettsider

• via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202304618 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet)

• via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Frist for å sende uttalelse er 15. november 2023.