Høring: Strategisk plan for sektor Helse, omsorg og velferd

Sektor Helse, omsorg og velferd i Åsnes kommune har utarbeidet forslag til strategisk plan for sektoren. Forslaget inneholder i grove trekk en presentasjon av de utfordringer og satsningsområder som er gjeldende for sektoren.

 

Ny «Strategisk plan» vil erstatte tidligere plan for Helse og omsorg i Åsnes kommune; «Fra pleiekultur til mestringskultur» (2012-2020).

Innspill mottas fra så vel organisasjoner, lag, foreninger, enheter, avdelinger eller enkeltpersoner. Vi ber om at høringssvar sendes post@asnes.kommune.no

Frist for å avgi høringsuttalelse er tirsdag 5. april 2022.

Strategisk plan for sektor Helse, omsorg og velferd (PDF, 2 MB)