Varsel om oppstart av planarbeid Sparbysund-Balnes flomverke

Planprogram for detaljregulering Sparbysund-Balnes flomverke, plan-id 2020002, legges ut til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8, gjøres det kjent at Åsnes kommune setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Sparbysund-Balnes flomverke, inntil vestsiden av Glomma i Åsnes.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppdimensjonering av flomverket Sparbysund-Balnes til en høyde og standard som sikrer innenforliggende bebyggelse mot en 200-årsflom.

 

Planprogram for arbeidet finner du her.  (PDF, 4 MB)

 

Planområdet er vist i kartet nedenfor.

Klikk for stort bilde 

 

Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet, og til forslag til planprogram settes til 1. desember 2020.

Kommentarer sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller pr. e-post til post@asnes.kommune.no