Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og setter langsiktige mål for rammer og drift. 

Medlemstallet er 23 representanter.

Kommunestyret og formannskapet skal sammen med utvalgene ha en klar styringsfunksjon.

 

Gjennomgående representasjon

 

Det skal være en gjennomgående representasjon i det samlede politiske styringssystem, bortsett fra i ad hoc-utvalg.  Ordfører og varaordfører skal være i formannskapet (sju medlemmer).  De øvrige medlemmer av kommunestyret fordeles på tre utvalg (seks, seks og sju medlemmer) og kontrollutvalget (to av fem medlemmer).

 

Kommunestyret 2015 - 2019

Fant du det du lette etter?