Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer:                                            Varamedlemmer:

Per Erik Engen (leder)                               Marianne Kjellgren

Tonje J. Lillemo (nestleder)                       Marita Kalfoss Sollien

Solfrid Storholt                                        Terje Myrvold

Ida Marie Bredvold                                    Per Roar Bredvold