Skolestart skoleåret 2022/2023 er 15. august.

Alle elever begynner kl. 08:40.

8. trinn møter ute i skolegården. 9.  og 10. trinn møtes i sine klasserom.

Ved inngangen til skoleåret 2022/2023 har Åsnes ungdomsskole 213 elever.

Alle elever begynner kl. 08:40.

8. trinn møter ute i skolegården. 9.  og 10. trinn møtes i sine klasserom.

Fredag 28. mai var det endelig duket for et skikkelig olabil-løp for de elevene på 8. trinn ved Åsnes ungdomsskole som dette skoleåret har hatt design/redesign.

 

 

Torsdag 12. november begynner vi igjen med undervisning fysisk på skolen. Vi underviser etter rødt nivå på Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell.

Barn/elever (også voksne) skal ikke møte på skole og i barnehage når de har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon (feber, halsvondt, ørebetennelse, hodepine).