Ungdomsskolen åpner igjen 12. november

Torsdag 12. november begynner vi igjen med undervisning fysisk på skolen. Vi underviser etter rødt nivå på Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell.

Vi opprettholder de ni ordinære klassene vi hadde fra før.

Klassestørrelsen er noe over anbefalingen gitt av helsemyndighetene, men kravet om minst 1 meter avstand mellom hver elev er ivaretatt. Skolegården være oppdelt i tre soner, og klassene vil ha friminutt på ulike tidspunkt.

A-klassene vil starte på skolen kl. 08:30, B-klassene vil starte kl. 08:40 og C-klassene vil starte kl. 08:50. De som kommer for sent til skolen kl. 08:30 grunnet skolebussen vil ikke få anmerkning for dette. Det vil ikke være mulig å gå inn på skolen før rett før skoledagen starter. Avstandsregelen må holdes også ved ankomst.

Ved inngangsdøren vil det stå håndsprit som skal benyttes. De viktigste retningslinjene for å sikre en trygg skoledag vil også være slått opp ved inngangspartiet. Elevene vil bli kurset i disse når de starter opp.

Er det spørsmål til dette med fysisk skoleoppstart må man ikke nøle med å ta kontakt med skolen, enten via kontaktlærer eller skoleledelsen. Kontaktopplysninger finner man på skolens hjemmeside.

På vegne av hele personalet

Tom Remi Eriksmoen, rektor

 

Gjenåpning korona ÅUS

 

Vaner som forebygger smitte (PDF, 2 MB)

Rutiner for skoleskyss (PDF, 187 kB)

Veileder om smittevern for ungdomsskoler og videregående skoler