Ungdomsskolen åpner igjen 13. mai

Onsdag 13. mai starter vi opp igjen med undervisning fysisk på skolen. Vi har bestemt at vi opprettholder de 10 klassene vi hadde før koronasituasjonen oppstod.

Klikk for stort bildeRektor Remi Eriksmoen kan ønske elevene tilbake til Åsnes ungdomsskole onsdag 13. mai. Bildet er fra begynnelsen av 2020.  

Klassestørrelsen er noe over anbefalingen gitt av helsemyndighetene, men vi har valgt å prioritere det sosiale ved en tilbakekomst. Inntrykket er at elevene har et ønske om å møte klassekameratene sine igjen!

Kravet om minst 1 meter avstand mellom hver elev er ivaretatt. Skolegården være oppdelt i tre soner, og klassene vil ha friminutt på ulike tidspunkt.

A-klassene vil starte på skolen 08:30, B-klassene vil starte 08:40 og C-klassene og D-klassen vil starte 08:50. De som kommer for sent til skolen kl. 08:30 grunnet skolebussen vil ikke få anmerkning for dette. Det vil ikke være mulig å gå inn på skolen før rett før skoledagen starter. Avstandsregelen må holdes også ved ankomst.

Ved inngangsdøren vil det stå håndsprit som skal benyttes. De viktigste retningslinjene for å sikre en trygg skoledag vil også være slått opp ved inngangspartiet. Elevene vil bli kurset i disse når de starter opp.

Er det spørsmål til dette med fysisk skoleoppstart må man ikke nøle med å ta kontakt med skolen, enten via kontaktlærer eller skoleledelsen. Kontaktopplysninger finner man på skolens hjemmeside.

Velkommen tilbake som elev ved Åsnes ungdomsskole! Uten dere er vi ingen skole, og dere har derfor vært savnet. Vi gleder oss stort til å se dere alle igjen!

På vegne av hele personalet

Tom Remi Eriksmoen, rektor

 

Gjenåpning korona ÅUS

 

Vaner som forebygger smitte (PDF, 2 MB)

Rutiner for skoleskyss (PDF, 187 kB)

Veileder om smittevern for ungdomsskoler og videregående skoler