Åsnes ungdomsskole

Klikk for stort bildeÅsnes ungdomsskole er lokalisert i et stort bygg i kommunesenteret Flisa i Åsnes kommune.

Nærmeste naboer er Flisa barneskole og Solør videregående skole. Skolen ble renovert i 2004 og framstår som lys og moderne. Skolen huser også kommunens svømmehall som er mye brukt. I alle ordinære klasserom er det Smartboardtavler.
 
Ved begynnelsen av skoleåret 2018/2019 er det 234 elever fordelt på 10 klasser ved skolen. Alle klassene har to kontaktlærere for større trygghet og oppfølging i skolehverdagen. Det er ansatt 31 pedagoger ved skolen som deler på ca. 25 årsverk. I tillegg er det 5,5 årsverk assistenter og merkantilt personale. Skolens ledelse består av en inspektør og en rektor, begge i fulle stillinger.
 
Skolen satsningsområde de siste årene har vært å skape et best mulig arbeids- og læringsmiljø for elevene. I den forbindelse har personalet vært kurset og hatt fokus på klasseledelse. Undersøkelser viser nå at det er høy grad av arbeidsro i klassene ved skolen. Skolen er med i Olweusprogrammet mot mobbing, og elevundersøkelser de siste årene viser at dette arbeidet gir gode resultater da vi har en stor andel elever som føler seg trygge, og som trives på skolen. Dette utgangspunktet gir oss muligheter for å satse på å nå faglige resultater. Dette er et arbeid som vil prioriteres i årene som kommer. Inneværende år har vi et spesielt fokus på vurdering for læring, og skolen er med i Utdanningsdirektoratets satsning på området i pulje 7.
 
Skolens visjon:

 «Vi utgjør forskjellen!»
        
Visjonen viser at vi ønsker å utgjøre en forskjell for ungdom i Åsnes. Den viser at man skal oppleve en stor utvikling og vekst fra man starter i 8. klasse til man står med vitnemålet i henda tre år senere. Visjonen viser også til at det i vår region tradisjonelt er lave grunnskolepoeng. Vi skal med vår felles innsats utjevne denne forskjellen og ha resultater på nivå med Hedmark fylke.

Kontaktinfo

Tom Remi Eriksmoen
Rektor/Enhetsleder
E-post
Telefon 62 95 67 31
Mobil 971 70 071
Frode Dragsnes
Assisterende rektor
E-post
Telefon 62 95 67 32
Nina Yvonne Bekkemoen
Konsulent
E-post
Telefon 62 95 67 41

Nyheter