Skolen åpnes for 1. - 4. trinn 27. april

Rutinene for skolehverdagen er noe endret når vi åpner igjen 27. april.

  

Skolen begynner kl. 08:00.

Vi følger timeplanen som vanlig. Det blir omrokering av noen fag, og dette vil dere se i timeplanen.

Det vil være økt uteaktivitet.

Elevene skal i all hovedsak undervises trinnvis, med egen kontaktlærer, i faste klasserom.

Ute

 • Barna avleveres ved porten
 • Elevene stiller seg opp etter trinn på oppmerket område
 • Elevene følger kontaktlærer inn i gangen og stiller seg opp på oppmerket linje

Inne

 • Én og én elev går inn i klasserom og vasker hendene
 • Elevene har hver sin faste pult og skal ikke vandre rundt
 • Det er ikke ønskelig at elevene tar med seg noe annet hjemmefra enn skolesaker – ingen kosedyr, leker, etc.
 • Det er ønskelig at det oppbevares så få klær som mulig på skolen

Når det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe.

Dette kalles å lage "kohorter". En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper. 

 • Kohortene bruker ulike toaletter
 • 1. og 2. trinn i småtrinnsgangen
 • 3. og 4. trinn i inngangen nede

 

Informasjon til foresatte

 

 Veileder om smittevern for skolen finner du her

 

Når det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper og ha faste ansatte for hver gruppe.

Dette kalles å lage "kohorter". En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper. 

Elevene deles inn i to kohorter:

1. og 2. trinn

3. og 4. trinn

Kohortene får hvert sitt oppmerkede uteområde å leke på.

Kohortene skal ikke blandes.

Elevene vil få utetimer, aktiviteter og kroppsøving som kohort.

På SFO vil elevene fortsette i sin kohort, og tilbringe tiden i hvert sitt klasserom – tilsvarende som skolen.

Friminutt

 • Elevene spiser i hvert sitt klasserom
 • Elevene går trinnvis ut i friminuttet
 • Klassene leker i hver sin kohort på oppmerkede områder

Når det ringer inn stiller elevene seg trinnvis på plassen, går trinnvis inn i gangen og følger inne rutinen.

 

Hjem

 • Elevene vasker hendene sine
 • Elevene går trinnvis ut og stiller seg opp på plassen trinnvis
 • Elevene vises trinnvis til buss og biler av bussvakter
 • Pultene vaskes før og etter måltid

Antibac er plassert ute ved lekeområdet

 • Toalettene vaskes av lærere og vaskepersonalet 2-3 ganger om dagen

Overflater, dørhåndtak, lysbrytere, etc. vaskes jevnlig