5. – 7. trinn på Jara åpnet mandag 11. mai kl. 08:00. Alle trinnene på Jara følger vanlig timeplantider – hver dag.

Rutinene for skolehverdagen er noe endret når vi åpner igjen 27. april.