Barn/elever (også voksne) skal ikke møte på skole og i barnehage når de har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon (feber, halsvondt, ørebetennelse, hodepine). 


 

 

5. – 7. trinn på Jara åpnet mandag 11. mai kl. 08:00. Alle trinnene på Jara følger vanlig timeplantider – hver dag.

Rutinene for skolehverdagen er noe endret når vi åpner igjen 27. april.