Jara skole har skolestart mandag 15. august.

2. - 7. trinn begynner kl. 08.00.

1. trinn begynner kl. 09.00.

Vel møtt!

Ved inngangen til skoleåret 2022/2023 har Jara skole 61 elever.

Grunnet nedgang i elevtallet og krevende økonomi, må Åsnes kommune iverksette tiltak.  Dette får innvirkning på sektor oppvekst. Alle skoler blir berørt av budsjettemssige tilpasninger, og ved Jara resulterer dette i stenging av SFO fra 01.08.2021.

Barn/elever (også voksne) skal ikke møte på skole og i barnehage når de har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon (feber, halsvondt, ørebetennelse, hodepine). 


 

 

5. – 7. trinn på Jara åpnet mandag 11. mai kl. 08:00. Alle trinnene på Jara følger vanlig timeplantider – hver dag.

Rutinene for skolehverdagen er noe endret når vi åpner igjen 27. april.