Skolestart 21. august 2023

1. trinn møter ute kl. 09.00.

2. - 7. trinn møter ute kl. 08.00.

Timeplanen har tilsvarende start- og sluttidspunkt som forrige skoleår.