Nivå 2

Tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, barn, ungdom og foresatte.

Les mer om de ulike trinnene nedenfor.