Familiens hus

Familiens hus er en modell for organisering av kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. (Siden er under oppbygging.)

PP-tjenesten i Solør

SLT-koordinator

Solør barneverntjeneste

Helsestasjon

Kontaktinfo

Geir Arne Framaas
Rådgiver
E-post
Mobil 41 46 57 75